Mässan där varenda meter handlar om den aktiva livsstilen.