Samutställare

Med samutställare avses företag som ställer ut med egen personal i annan monter, t.ex. hos moderbolaget.

Med samutställare avses företag som ställer ut med egen personal i annan monter, t.ex. hos moderbolaget.

Anmäl samutställare
Med samutställare avses företag som ställer ut med egen personal i annan monter, t.ex. hos moderbolaget.

Samutställare får samma service som huvudutställaren:

– Full exponering i tryck och online
– All utställarinformation skickas direkt till samutställaren, inkl. lösenord till Utställarservice Online
– Möjlighet att lägga upp deals i appen och på hemsidan

Anmälan görs av huvudutställaren på Utställarservice Online, dit de har inloggning.
Saknas inloggningsuppgifter eller om ni har frågor, vänligen kontakta marie.aggfelt@svenskamassan.se