Ackreditering

All media behöver ackreditera sig för att kunna arbeta på mässan

All media behöver ackreditera sig för att kunna arbeta på mässan

Skicka din ansökan till:

press@svenskamassan.se

Vänligen notera att vår presservice riktar sig till den arbetande pressen som vi med glädje försöker hjälpa på alla sätt. På begäran av våra utställare och samarbetspartners ackrediterar vi inte annonsförsäljare.